Spelregels verhuur horeca

Zie voor de officiële voorwaarden de achterzijde van het huurcontract.

Huurperiode

Deze periode is maximaal drie dagen, waarin u één gebruiksdag heeft. Indien u de goederen langer in gebruik heeft, hebben wij aantrekkelijke aflopende huurprijzen. Vraag dan ook altijd een offerte aan. Tenten kennen een basisperiode van maximaal zeven dagen (maximaal één weekend).
De huurprijzen die vermeld staan, zijn in euro's en excl. de wettelijke BTW.

Indien goederen worden afgehaald, dan kan dat vanaf ’s middags 14.00 uur tot 17.00 uur. Op vrijdag kunnen de goederen worden afgehaald tot 18.00 uur. De goederen dienen weer te worden geretourneerd op de afgesproken dag tussen 8.00 en 11.00 uur.

Reserveren

Het reserveren van goederen is aan te bevelen om teleurstellingen te voorkomen. Wij leggen de huurperiode dan definitief voor u vast. Indien u de goederen na reservering wilt annuleren, zijn hier mogelijk kosten aan verbonden. Deze kosten kunnen oplopen tot 100% van de totale huursom.

Bezorgen

Bezorgen en ophalen van de goederen kunnen wij verzorgen tegen kostprijs.
Alle goederen worden aangeleverd in kratten, kisten, rolcontainers en op pallets. Deze emballage goederen blijven op het afleveradres staan. Bij het ophalen van de goederen dient alles weer transportklaar te staan, zoals u de goederen van ons ontvangen heeft, op dezelfde locatie als waar de goederen zijn afgeleverd.

Eventuele wachttijden worden op nacalculatie in rekening gebracht.

Zodra niet alle goederen transportklaar staan en wij op een later moment de resterende goederen dienen op te halen, worden hiervoor extra transportkosten in rekening gebracht.

Onze transporttarieven zijn berekend op basis van onze openingstijden. Indien wij onze goederen buiten de openingstijden dienen te bezorgen of op te halen, wordt hiervoor een toeslag berekend.

De goederen worden op de begane grond afgeleverd, mits er geen trappen of andere obstakels in de weg staan, direct achter de eerste drempel op een vrije laad- c.q. loslocatie.

De aflever- c.q. ophaallocatie dient zich te bevinden op een verharde ondergrond (asfalt, bestraat of rijplaten.) Dit geldt tevens voor de aanrijdroute.

De afstand tussen de aflever- c.q. ophaallocatie en ons transportmiddel mag maximaal 10 meter bedragen.

U dient rekening te houden met de bereikbaarheid van onze transportmiddelen. Wij vervoeren onze goederen door middel van vrachtwagens die een vrije doorgang nodig hebben van 4 meter breed, 4 meter hoog en een lengte hebben tot maximaal 16 meter, met een totaalgewicht van 40 ton.

Indien er afwijkingen zijn met betrekking tot bovenstaande, dienen hierover vooraf afspraken te worden gemaakt, voor het aangaan van de huurovereenkomst. Dit dient u schriftelijk bij ons aan te geven. Dit om te voorkomen dat wij achteraf genoodzaakt zijn de extra gemaakte kosten in rekening te moeten brengen.

Reclames

De goederen dienen direct bij ontvangst te worden gecontroleerd. Reclames moeten op de afleverdag schriftelijk aan ons worden gemeld (voordat u de goederen in gebruik neemt). Nadat u de goederen in gebruik heeft genomen, kunnen wij geen reclames meer accepteren.

Einde contract

ARMA VERHUUR heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van reden het contract te beëindigen en de gehuurde goederen terug te halen.

Controle

Bij retournering van de huurgoederen in ons magazijn worden deze gecontroleerd en (indien mogelijk) in uw aanwezigheid geteld. Deze telling is altijd bindend.

Schoonmaakkosten

De gehuurde goederen worden door ons gereinigd. De schoonmaakkosten brengen wij u tegen aantrekkelijke tarieven in rekening. Dit houdt in dat u als huurder de materialen veegschoon kunt retourneren. Indien de goederen met daarop nog etensresten geretourneerd worden, wordt er een toeslag berekend over de schoonmaakkosten.

Verzekering

Ons bedrijf heeft met Centraal Beheer Achmea een speciaal verzekeringscontract afgesloten. Wij hebben daardoor de mogelijkheid gekregen u als huurder op onze polis mee te verzekeren voor alle materialen die u bij ons huurt. Hiervoor brengen wij u de verzekeringskosten in rekening (zie Polisvoorwaarden).

Manco’s

Bij breuk of vermiste goederen wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht. Indien de vermiste goederen binnen 14 dagen worden terugbezorgd, worden deze goederen tegen de berekende prijs teruggenomen. Zodra goederen later retour komen dan deze 14 dagen, worden de berekende mancobedragen gecrediteerd, onder aftrek van de gederfde huurdagen. Over manco's hoeft u geen BTW te betalen. Bij beschadiging brengen wij de reparatiekosten in rekening. Hierover wordt wel BTW berekend.

Legitimatie

Wij vragen aan iedereen die goederen bij ons huurt, zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, voorzien van een pasfoto (paspoort en/of rijbewijs), dus niet met een giro- of bankbetaalpasje. Van bedrijven vragen wij een opdrachtbon.

Waarborgsom

De verhuurde goederen vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde. Daarom vragen wij van elke klant een waarborgsom. Deze waarborgsom wordt aan het eind van de huurperiode verrekend met de eindfactuur.

BTW

Alle genoemde bedragen voor huur, verbruiksmaterialen, brandstoffen, schoonmaak, bezorgen en ophalen e.d. zijn exclusief wettelijke BTW. Bij goederen die verloren zijn gegaan, wordt geen BTW berekend. Dit staat apart op de factuur vermeld.

Belangrijk: Prijzen zijn exclusief 21% BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.
Denk aan waarborgsom en legitimatie!
Openingstijden
maandag t/m donderdag 8.00-17.00 uur.
vrijdag 8.00-18.00 uur.


Op alle transacties zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de KvK in Arnhem onder nummer 09150952 (zie Algemene Voorwaarden).